Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Klub

Vážení majitelia beauceronov na Slovensku (členovia i nečlenovia SBK), vo Vašom vlastnom záujme nám aktualizujte svoje e- mailové adresy, prípadne telefónne čísla. Uprednostňujeme e- mailovú komunikáciu. Centrálny klubový e- mail, na ktorý môžete posielať žiadosti o členstvo, prihlášky na klubové podujatia, prihlášky na bonitácie, žiadosti o vydanie krycieho povolenia, je: 

beauceron.sk@gmail.com

Členské príspevky na rok 2019 je potrebné uhradiť do konca januára 2019 na účet klubu SK5511000000002923854994, uvádzajte VS 2018.

 

Klubové poplatky na rok 2019

1. Zápisné do SBK vo výške 30,-€ hradí 

a.) každý nový člen SBK (jednorazovo);
   b.) člen, ktorý neuhradil členský poplatok na príslušný 
kalendárny rok v stanovenom termíne.

 

2. Členský poplatok vo výške 10,-€ je povinný uhradiť

a.) každý nový člen (t.j. okrem poplatku za zápisné);

b.) každý člen SBK do 31. 01.2019
 

3. Poplatok za bonitáciu: člen SBK 50,- € / nečlen 100,- €

bankový účet SBK: POZOR, treba uvádzať v IBAN formáte SK5511000000002923854994

adresa k účtu: Slovenský beauceron klub, Cabaj 125, 951 17 Cabaj- Čápor

v prípade, ak uhrádza klubové poplatky člen, nie je potrebné uvádzať VS, stačí uviesť účel platby

podpora tejto stránky na adrese: www.lebeauceron.wbl.sk

klub je registrovaný od: 12.8.1991

nové stanovy sú schválené MVSR 31.03.2011

IČO: 42205361 pridelené 14.04.2011

bankový účet SBK: 2923854994 / 1100

TOPlist