OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub

Vážení majitelia beauceronov na Slovensku (členovia i nečlenovia SBK), vo Vašom vlastnom záujme nám aktualizujte svoje e- mailové adresy, prípadne telefónne čísla. Uprednostňujeme e- mailovú komunikáciu. Centrálny klubový e- mail, na ktorý môžete posielať žiadosti o členstvo, prihlášky na klubové podujatia, prihlášky na bonitácie, žiadosti o vydanie krycieho povolenia, je: 

beauceron.sk@gmail.com

 

Klubové poplatky platné pre rok 2020

členský poplatok vo výške 25,-€ je povinný uhradiť každý (aj nový) člen

poplatok za bonitáciu: člen SBK 50,- € / nečlen 100,- €

údaje na účel platby:

bankový účet IBAN: SK55 1100 0000 0029 2385 4994

adresa k účtu: Slovenský beauceron klub, Cabaj 125, 951 17 Cabaj- Čápor

do poznámky prosím uveďte účel platby, napr. členské a meno

 

podpora tejto stránky na adrese: www.lebeauceron.wbl.sk

klub je registrovaný od: 12.8.1991

nové stanovy sú schválené MVSR 31.03.2011

IČO: 42205361 pridelené 14.04.2011

bankový účet SBK: 2923854994 / 1100