OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Bonitácia

V roku 2020 bude bonitácia organizovaná iba v prípade účasti troch a viac psov. 

Prosíme majiteľov beauceronov, ktorí majú v roku 2020 záujem o bonitáciu svojho psa alebo sučky, aby nás informovali prostredníctvom e-mailu na beauceron.sk@gmail.com.

 

 

Bonitácia je základnou podmienkou zaradenia jedinca do chovu. Predstavuje odbornú chovateľskú akciu, slúžiacu k získaniu poznatkov o exteriérových i povahových prednostiach, nedostatkoch a chybách vyskytujúcich sa u predvedeného jedinca ale aj u plemena ako celku. 


 

Na členskej schôdzi slovenského beauceron klubu („SBK“) dňa 12.01.2019 bolo prijaté uznesenie v zmysle ktorého je SBK vo vzťahu k výstavám organizovaných SBK ako aj exteriérovej časti bonitácie viazaný aktuálne platným štandardom plemena, výstavným poriadkom SBK a výstavným poriadkom SKJ.

Aktuálne platný štandard plemena je možné nájsť na tomto odkaze, pričom upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle aktuálne platného štandardu nie je súčasťou štandardu kupírované ucho.

Výstavný poriadok a propozície výstav, ktoré budú organizované  v roku 2019 v Slovenskej republike, obsahujú toto zvýraznené upozornenie: U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie „NEMOŽNO POSÚDIŤ“ musí byť uvedený v posudku.

Na tomto mieste pripomíname, že na Slovensku je zákonom zakázané kupírovanie uší od roku 2003. Zároveň upozorňujeme aj na ustanovenia zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v aktuálnom znení a to najmä na ustanovenie § 22 ods. 2 písm. c) uvedeného zákona, v zmysle ktorého „Zakazuje sa týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného postupového dôvodu, ktorým sa c) bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, brúsenia zobákov a kastrácie kohútikov, kupírovania časti chvosta psov v súlade s uznanými plemennými znakmi do veku 14 dní od narodenia a kupírovania časti chvosta malých prežúvavcov narodených na území Slovenskej republiky do veku osem dní, odrohovania mláďat domácich prežúvavcov do veku osem týždňov pri dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb a okrem odstraňovania vlčieho pazúrika u psov, ktoré môže vykonávať len osoba podľa § 10 ods. 2“.

Ďalej uvádzame, že je už dávno vedecky podložené, že kupirácia ucha ako taká nemá vplyv na zlepšenie zdravotného stavu u psov trpiacich častými zápalmi ucha (externou otitídou). Kupírovanie nie je opodstatneným zákrokom pre liečbu zápalov vonkajšieho zvukovodu. Rovnako opodstatnené nie je ani kupírovanie oboch uší v prípade zranenia. V zmysle znaleckého posudku Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc. „Prakticky neexistujú také chorobné stavy, aby kupírovanie bolo vykonané zo zdravotných dôvodov. Objektívne zdravotné dôvody pre kupiráciu neboli nikdy uvedené.“