OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kontakt

 

Vážení majitelia beauceronov na Slovensku (členovia i nečlenovia SBK), žiadame Vás, aby stežiadosti o členstvo, prihlášky na klubové podujatia, prihlášky na bonitácie, žiadosti o vydanie krycieho povolenia a iné zasielali na centrálny klubový e- mail:

beauceron.sk@gmail.com

Ďakujeme!

Výbor SBK

Alica Stopková, predsedníčka SBK

0910 560 508

Ines Tokárová, podpredseda a poradca chovu SBK

0905 855 915

Danka Šťastná, tajomník SBK

0905 497 717

Pavel Šťastný, poradca chovu

0905 862 951

Daniela Šteinerová, poradca chovu

0911 866 635

 

Revízor:

Anna Rolková

0915 884 981