OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Štandard plemena

Francúzsky originál štandardu nájdete TU a TU


ŠTANDARD

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

F.C.I.-Štandard č. 44 / 09.11.2006 

BEAUCERON 
(BEAUCKÝ OVČIAK, „ČERVENÁ PANČUŠKA“)
(Berger de Beauce) 

KRAJINA PôVODU: Francúzsko

DÁTUM PUBLIKÁCE ORIGINÁLNEHO PLATNÉHO ŠTANDARDU: 25.10.2006 

POUŽITIE: ovčiacky a strážny pes 

ZARADENIE PODĽA F.C.I.: 
Skupina 1 ovčiacke a pastierske psy
Sekce 1 ovčiaci
So skúškou z výkonu. 

KRÁTKE HISTORICKÉ ZHRNUTIE: Beaucký pes, Beauceron alebo Červená pančuška sú pomenovania používané od konca XIX. storočia k označovaniu týchto starobylých planinských francúzskych ovčiakov, ktorí boli všetci rovnakého typu, s krátkou srsťou na hlave,  s hrubým krátkym osrstením a obvykle kupírovanými ušami. Na tele mali pálené znaky, obzvlášť na koncoch všetkých štyroch končatín, čo podnietilo chovateľov k tomu, aby tieto psy nazývali „červená pančuška“. Srsť bývala obvykle čierna s pálením, ale tiež šedá, celá čierna aleebo celá pálenej farby. Tieto psy boli chovaní a vyberaní podľa svojich schopností viesť a strážiť stáda oviec. 

CELKOVÝ VZHĽAD:  B
eauceron je veľký pes, pevný, rustikálny,  silný, dobre stavaný a osvalený, bez znakov lymfatickosti ( ťažkosti, hrubosti). 

DŮLEŽITÉ PROPORCIE: Beauceron je primeraný vo všetkých proporciách. Dĺžka tela od predného výčnelku lopatky  k hrbolku sedacej kosti by mala byť o niečo väčšia ako kohútiková výška. 

Hlava je dlhá: 2/5 výšky v kohútiku. Šírka lebky a výška hlavy sú o niečo menšie ako polovica dĺžky hlavy. Mozgovňa a nosová partia majú rovnakú dĺžku.

POVAHA / TEMPERAMENT: Pes s priamym a sebavedomým prejavom.  Výraz je prirodzený, nikdy plachý alebo prehnane ustrašený. Charakter beaucerona musí byť rozvážny a nebojácny. 

HLAVA: Hlava je dobre modelovaná s harmonickými líniami. Z profilu sú línie temennej a nosovej partie v podstate paralelné ( rovnobežné)

MOZGOVŇA: 

Lebka: Plochá alebo ľahko klenutá z jednej strany na druhú. Čelová ryha je len málo viditeľná, temenný hrbol je viditeľný na vrchole lebky. 

Stop: stop je len ľahko naznačený, je v polovici vzdialenosti medzi temenným hrbolom a špičkou nosa.

TVÁROVÁ ČASŤ: 

Nos: proporcionálny k nosovej časti,  dobre vyvinutý, nikdy s rázštepom a vždy čierny. 

Papuľa: ani úzka ani špicatá. 

Pysky: pevné a vždy dobre pigmentované. Horný pysk prekrýva spodný bez akejkoľvek voľnosti. V kútikoch tvorí ľahký záhyb, ktorý musí zostať uzatvorený.

Čeľuste/Zuby: silné zuby s nožnicovým zhryzom

Oči: horizontálne uložené, mierne oválne. Dúhovka musí byť tmavohnedá a v  žiadnom prípade  nie svetlešia ako tmavooriešková, aj keď je svetlešie pálenie. Pre varietu harlekýn sú povolené škrny v očiach.

Uši: vysoko nasadené. Polovzpriamené alebo klopené. Nemali by priliehať k lícam.  Sú ploché a skôr krátke. Dĺžka  ucha by sa mala rovnať polovici dĺžky hlavy.

KRK: dobre osvalený, dobrej dĺžky, harmonicky spojený s ramenami. 
 
TRUP: 
Horná línia: chrbát je rovný. Bedrá sú krátke,  široké a dobre osvalené. Zadok je mierne klesajúci. 
Kohútik: dobre vyznačený
Hrudník: obvod hrudníka prekračuje výšku v kohútiku o viac ako 1/5. Hrudník siaha až k lakťom. Je široký, hlboký a dlhý.
 
CHVOST:  kompletný ( neskracovaný), nesený nízko, dosahuje aspoň k vrchu päty, nie je vychýlený do strany a tvorí mierny háčik v tvare „J“. V pohybe môže byť nesený vyššie, v predĺžení hornej línie. 
 
KONČATINY: 
 
PREDNÉ KONČATINY: rovné pri pohľade spredu aj z profilu. 
Ramená: šikmé a stredne dlhé
Predlaktia:  svalnaté 
Labky: silné, okrúhle, kompaktné. Pazúriky sú vždy čierne. Vankúšiky sú tvrdé, ale elastické. 
 
ZADNÉ KONČATINY: rovné pri pohľade z profilu aj zozadu. 
Stehno: široké a osvalené. 
Kĺb: výrazný, nie příliš nízko uložený, približne v 1/4 kohútikovej výšky, kolenná a stehenná kosť tvoria dobre otvorený uhol. Päty sú takmer vertikálne, postavené mierne za osou spustenou zo sedacieho hrbolu.
Labky: silné, okrúhle,  kompaktné. 
Paspárky: Podľa tradície pastieri udržiavali zachovanie dvojitých vlčích pazúrov. Paspárky tvoria dobre oddelené palce s pazúrmi, uložené dostatočne blízko k labke. 
 
POHYB: pružný a priestranný. Končatiny sa pohybujú v línii. Beauceron má predĺžený klus s dobrým výkrokom. 
 
OSRSTENIE:
SRSŤ:  hladká na hlave, silná, krátka, hustá, pevná a priliehajúca k telu, dlhá 3 až 4 cm. Na stehnách a spodnej strane chvosta sú nevýrazné, ale nevyhnutné práporce. Podsada je krátka, jemná, hustá a prachová, najlepšie v myšacej šedej,  veľmi priliehavá , ktorá nepresvitá cez kryciu srsť. 
 
FARBA: 
a) čierna s pálením (čierna s pálenými znakmi): červená pančuška. Čierna farba je veľmi sýta, pálenie je farby veveričky. Pálené znaky jsou rozmiestnené nasledovne:
- škrvny nad očami. 
- na stranách papule, postupne sa strácajú k lícam, nikdy nedosahujú až pod ucho. 
- na hrudníku, uprednostňujú sa dve oddelené škvrny.
- pod krkom.
- pod chvostom. 
- na končatinách, postupně sa strácajú smerom nahor, v žiadnom prípade nepokrývajú viac ako 1/3 končatiny, o niečo vyššie zasahujú na vnútorných stranách končatín.
 
b) harlekýn (modro škvrnitý s pálenými znakmi): šedá, čierna s pálením, pomer čiernej a šedej je rovnaký, škvrny sú dobre rozložené,  niekedy čiernejšie ako šedé.  Umiestnenie pálených znakov je rovnaké  ako pri variante čierna s pálením.  Diskrétna biela škvrna na hrudníku je tolerovaná.
VÝŠKA: 
Výška v kohútiku: psi: od 65 do 70 cm. , suky: od 61 do 68 cm. 

CHYBY:  akákoľvek odchýlka od vyššie uvedeného musí byť považovaná za chybu, ktorá bude penalizovaná podľa stupňa jej závažnosti. 

VYLUČUJÚCE CHYBY: 
- agresívny pes alebo veľmi plachý
- výška mimo limitov štandardu
- príliš ľahká kostra
- príliš svetlé alebo škvrnité oko ( s výnimkou harlekýnov)
- rázštep nosnej huby, jej iná farba než čierna alebo škvrny na nej
- predhryz alebo  podhryz so stratou kontaktu, absencia 3 a viac zubov (1. premoláry (črenové zuby) sa do tohto počtu nezapočítavajú). 
- prirodzené uši celkom vzpriamené a pevné 
- nadmerné vytočenie zadných končatín 
- jednoduché paspárky alebo ich absencia na zadných končatinách
- chvost skrátený alebo zatočený nad chrbtom
- srsť:  farba a textúra iná ako uvedená v štandarde. Úplná absencia pálených znakov. Strapatá srsť.  Jasná biela škvrna zreteľne viditeľná na hrudi.  Variant harlekýn: příliš veľa šedej, čierna na jednej strane, šedá na druhej strane, hlava celkom šedá (bez čiernej farby). 
Každý pes so zrejmými fyzickými alebo povahovými abnormalitami bude diskvalifikovaný. 


Pozn.: Psi (samci) musia mať dva  zjavne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené do miešku.