OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klubová výstava 2012

Víťazka KV 2012, Víťazka grétkinho memoriálu 2012 Heart Klara z Lhotecké linie ( www.zelenydom.websnadno.cz )


Výsledky

SLOVENSKÝ BEAUCERON KLUB

Klubová výstava

Alekšince 27.10.2012

Posudzovala: p. Helena Dvořáková (CZ)


1.    Ame magnanime CYRANO Puissant, SPKP 1808     

VN 1, Naj. dorast pes

nar. 04.04.2012 , farba ČP, pes, trieda: dorastu                

Primus puppy

Majiteľ: Tomáš Novák , Chov.: Iva Kužmová

"6 mesačný pes silnej kostry, korektný formát, samčia hlava správnych proporcií, dobre nasadené ucho, výborný krk, chrbát, správny formát hrudníku, úhlenie  hrudných konč. hraničné, bedrových korektné, výborná packa, ľahký panardizmus, štandard. osrstenie v štruktúre aj vo farbe, výborná povaha"


2.    BERYL z Babanovho vŕška, SPKP 1802                                 

VD 1

nar. 30.11.2011 , farba ČP, pes , trieda: mladých

Majiteľ: Milan Antálek, Chov: Viera Mozolová

"11 mesačný pes, samčia hlava, dobre modelovaná, tmavé oko, výb.nasadenie a nesenie kupírovaného ucha, suchý krk, chrbát v pohybe klenutý, dobrý sklon vzadu, chvost veselo nesený, hrudník potrebuje vývoj, uhlenie vpredu hraničné, panvové štandard, srsť štandard, pálenie s prímesou čiernej, temperamentná povaha, ľahký panardizmus"


3.    Ame magnanime BERNARD Noir                                           

nedostavil sa

nar.04.02.2011, farba ČP, pes, trieda: stredná

Majiteľ: Zdeněk Novák, Chov: Iva Kužmová


4.    ANDREW Hrádecká Týnka, SPKP 1771                                

VD 3

nar.24.05.2010, farba ČP, pes, trieda otvorená

Majiteľ: Milan Rechtorík, Chov: Antonie Kloferová

"2 ročný pes, štandard formát, mohutná hlava, široká mozgovňa, široké líca, ťažšie ucho, hnedé oko, korektný chrup, krk silný, rovný chrbát, mierne „spáditá záď“, špička chvosta doľava, hrudník hlboký, uhlenie vpredu korektné, vzadu strmšie, pevná packa, v pohybe kratší krok panvových končatín, štandard srsť v štruktúre aj vo farbe, kľudná povaha"


5.    FARCEUR Argente de L´Ame du Loup,SPKP Beauce 291/10  

V2, res.CAC

nar.10.12.2009, farba H , pes, trieda otvorená

Majiteľ: Martin Kovár, Chov: Katalin Bodzsár

"Skoro 3 ročný pes, korektný rámec, hlava dobre modelovaná, kratšia partia nosa, na harlekýna pekné tmavé oko, krk s miernym lalokom, korektný chrbát, korektný chrup, mierne „spáditá záď“, dobrý chvost, správny hrudník, korektné uhlenie, priestorný chod, mäkšia packa, štandard. srsť v štruktúre aj farbe, úplne krátke strihané ucho"


6.    INDY Horla Slovakia, SPKP 1736                                           

V1, CAC

nar.18.9.2009, farba ČP, pes, trieda otvorená

Majiteľ: Martin Uherčík, Chov: Tatiana Dobáková

"3 ročný pes, hlava správna, dobre nasadené ucho, suchý krk, tmavé oko, kliešťový zhryz, korektný chrbát, dobre nasadený a nesený chvost, hrudník by mohol byť širší, korektné uhlenie aj mechanika pohybu, pekné packy, srsť štandard v štruktúre, pálenie nevýrazné"


7.    CARTIÉR l´Ami Noir, SPKP 1784                       

V1,CAC, Víťaz KV pes

nar.17.10.2009, farba ČP, pes, trieda šampiónov

Majiteľ: Soňa Špaňúrová, Chov: Dagmar Černá

"3 ročný pes, plne zodpovedajúci štandardu exteriérovo aj v povahe"


8.    Ame magnanime CATHERINE la Grande, SPKP 1811

 VN 1, Naj. dorast - suka

nar.04.04.2012, farba ČP, suka, trieda dorastu

Majiteľ: Stanislav KRUPA, Chov: Iva Kužmová

"6 mesačná sučka, pekná hlava, tmavé oko, korektný zhryz, suchý krk, korektná línia chrbta, výborný tvar hrudníku, korektné zauhlenie , hrud. mäkšia packa, výborné osrstenie v štruktúre aj farbe, výborná temperamentná povaha"


9.    Ame magnanime CÉLESTE Beaux                                          

nedostavila sa

nar.04.04.2012, farba ČP, suka, trieda dorastu

Majiteľ: Iva Kužmová, Chov: Iva Kužmová


10.    ATHENA Slzy Katharu                                                            

nedostavila sa

nar.27.10.2012, farba ČP, suka, trieda mladých

Majiteľ: Ing.Slavomír Bory, Chov: Ing.Aleš Hruška


11.    ANNELI Fanneli, CMKU/BC/4834/11                                           

V2

nar. 01.11.2011, farba ČP, suka, trieda mladých

Majiteľ: Ladislava Dobrovolná, Chov: Jaroslava Schwabová

"12 mesačná suka, vysoká, celkovo suchá stavba, hlava s menej výrazným stopom, oko tmavé, korektný chrup, ucho dobre nasadené, dlhý suchý krk, korektný chrbát, tvar hrudníku v súlade s telesnou stavbou, správny chvost, úhlenie vpredu hraničné, vzadu korektné, mierny panardizmus, štandard. srsť v štruktúre aj vo farbe, vyrovnaná povaha"


12.    BESSIE z Babanovho vŕška, SPKP 1805                                                

VD

nar.30.11.2011, farba ČP, suka, trieda mladých

Majiteľ: Vladimír Šutka, Chov: Viera Mozolová

"11 mesačná suka, hlava maskulinná, ťažšie ucho, korektný chrup, hnedé oko, správny krk, chrbát vzadu prestavaný, výborný hrudník, mierne strmšia vpredu – má vplyv na pohyb, výborná srsť, kľudná povaha"


13.    BRIANA z Babanovho vŕška, SPKP 1806       

V1, CAC,Naj mladá suka

nar. 30.11.2011, farba ČP, suka, trieda mladých

Majiteľ:Viera Mozolová, Chov: Viera Mozolová

 

"11 mesačná suka, veľmi pekná v type, sučia hlava, hnedé oko, korektný zhryz, dobré ucho, výborný krk, ľahký mäkší chrbát, výborný hrudník, výb.úhlenie vpredu aj vzadu, výborná srsť, výborne predvedená"


14.    GEISHA Du Pays des Songes, OHZB.Nr.BBC 621            

V1, CAC

nar.14.05.2011, farba ČP, suka, trieda stredná

Majiteľ:Roland Ecker + Jennifer Berger,Chov:Urška Krivec

"17 mesačná suka, hlava širšia v lícach, správne nasadené ucho, výborná línia krk-chrbát-kríže, tmavé oko, zhryz nožnicový, chýba P2 vľavo dolu, výborný tvar hrudníku, korektné úhlenie hrudných končatín, hranične uhlenie bedrových končatín, výborné osrstenie v štruktúre aj vo farbe, výborná povaha"


15.    KITY Horla Slovakia, SPKP 1795                                        

V2, res.CAC

nar.24.03.2011, farba ČP, suka, trieda stredná

Majiteľ:Ľubica Madarasová, Chov:Tatiana Dobáková

"19 mesačná suka, jemnej kostry, jemná hlava, tmavé oko, nožnic.zhryz, správne nasadené ucho, suchý krk, korektná línia chrbát-kríže, výborné zauhlenie oboch párov končatín, správny tvar hrudníka, výborná mechanika pohybu, korektné osrstenie v štruktúre , v pálení prímes čiernej, sučka potrebuje lepšiu prípravu na výstavné predvedenie"


16.    Ame magnanime BERNADETTE Bleu, SPKP 1783    

V2, res.CAC

nar.04.02.2011, farba H, suka, trieda otvorená

Majiteľ: Iva Kužmová , Chov: Iva Kužmová

"20 mesačná suka, korektný telesný rámec, pekná hlava správnych proporcií, výborné tmavé oko, korektný chrup, správne nasadené ucho, výborný krk, chrbát a záď, priestranný hlboký hrudník, s mierne kratšou hrudnou kosťou, korektné zauhlenie, štandard.mech.pohybu, štandardné osrstenie v štruktúre aj vo farbe"


17.    HEART KLARA z Lhotecké linie, SPKP 1796    

V1, CAC, Víťaz KV suka, BOB, Naj. harlekýn KV

nar.20.12.2010, farba H, suka, trieda otvorená                           

Maj:Hella Kratochvílová, Chov: Jana Šimáková             

"22 mesačná suka, typická sučia hlava, výborné tmavé oko, korektný chrup, ucho správne nasadené, správna línia krku – chrbta a krížov, výborný hrudník, korektné zaúhlenie oboch párov končatín, správna mechanika pohybu, štandardné sfarbenie harlekýn , výborné výstavné predvedenie"


Sponzori výstavy