OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klubová výstava 2013

KLUBOVÁ VÝSTAVA SBK - Zálesie - 30.5.2013

rozhodca p. Miroslav DOBÁK /SK/

.........................................................................................................

Trieda dorastu - pes

CIRKO z Babanovho vŕška – SPKP – 1782 , veľmi nádejný 1

nar. 18.11.2012 , chov. Viera Mozolová , maj. Adela Halíčková

6 mesačný pes, zodpovedajúcej telesnej konštitúcie, výborný formát, ešte voľnejší v chrbte, je vo vývine, výborná hlava samčieho typu, tmavé oko, nožnicový zkus, voľnejšia koža na krku, výborná štruktúra a farba srsti, ešte voľnejší v pohybe

Trieda mladých – pes

Ame magnanime CYRANO Puissant – SPKP 1808 , výborný 1, CAJC, Primus Junior

nar.4.4.2012 , chov. Iva Kužmová, maj. Tomáš Novák

12 mesačný pes, výbornej konštitúcie, vzhľadom na vek výborne vyvinutý, paralelná línia temena a nosa, tmavé oko, ešte korektný skus, plnochrupý, výborné uhlenie predných a zadných končatín, mierne ustupujúce kríže, v pohybe voľnejší chrbát, nižšie nasadené ucho 

LUCKY Horla Slovakia – SPKP 1815 , výborný 2

nar. 17.4.2012, chov. Tatiana Dobáková , maj. Róbert Solčík

13 mesačný pes, zodpovedajúca konštitúcia, výborný telesný rámec, hlava vo vývine, paralelná nosová a temenná línia, tmavé správne uložené oko, výborná chrbtová línia, ešte trochu plytší hrudník, plnochrupý, nožnicový skus, výborná štruktúra a farba srsti, výborná mechanika pohybu

Trieda stredná – pes

BALBOA Semper cum Corde – SPKP 1783 – výborný 2, res. CAC

nar.26.4.2011, chov. Tomáš Kánský, maj. Marek Čontošfalský

2 ročný pes,zodpovedajúcej konštitúcie, aj telesného rámca, mierne zaokrúhle temeno, oko trošku svetlejšie, ešte zodpovedajúcej farby, nožnic. skus, plnochrupý, výborná štruktúra srsti, výborné pálenie, trochu menej výrazné ale ešte korektné uhl. predných končatín, výborné uhlenie zadných končatín, mierne voľnejší chrbát, harlekýn

BERYL z Babanovho vŕška – SPKP – výborný 1, CAC

nar.30.11.2011 , chov. Viera Mozolová, Maj. Milan Antálek

18.mesačný pes, zodpovedajúcej konštitúcie a výborného telesného formátu, s veľmi výraznou modelovanou hlavou, paralelné temeno s nosovou líniou, tmavé oko, vysoko nasadené ucho, nožnicový skus, plnochrupý, výborná vrchná línia, okrem mierne kratších krížov, trošku strmšie uhlenie predných končatín, ešte korektné úhlenie zadných končatín

Trieda otvorená – pes

ARISTO z Babanovho vŕška – SPKP 1773

výborný 1 , CAC, KV pes, BOS

nar.27.11.2010 , chov. Viera Mozolová , maj. Miroslav Brezáni

výborný telesný rámec a konštitúcia 2,5 ročného psa, výrazne samčia hlava, mierne zaguľatené temeno, tmavé výborne uložené oko, aj napriek nižšie nasadenému uchu charakteristický výraz, výborná vrchná línia rovnako ako spodná línia, výborné zauhlenie predných končatín, korektné zauhlenie zadných končatín, výborný hrudník, najlepší pohyb

ANDREW Hrádecká Týnka – SPKP 1771 – nezúčastnil sa

nar.24.5.2010, chov. Antonie Kloferová , maj. Milan Rechtorík

COLIN Mereva – CMKU/BC/4589/10 – výborný 2, res. CAC

nar.21.4.2010, chov. Eva Benešová, maj. Petr Kejda

3. ročný pes, výborne modelovaná hlava, výborne umiestnené a modelované ucho, ešte korektné uhlenie zadných končatín, voľnejší chrbát, výborná štruktúra srsti, korektná farba, veľmi dobrá mechanika pohybu, pekná hlava z profilu, pekne modelovaná, pekný v statike

IKEM Horla Slovakia – SPKP 1735 – výborný 3

nar.18.9.2009 , chov. Tatiana Dobáková , maj. Monika Cihá

3,5 ročný pes, výborný telesný rámec, výrazná samčia hlava, tmavé oko, výborne nasadené ucho , nožnicový skus, plnochrupý, za kohútikom voľnejší chrbát, mierne zrazené kríže, výborná spodná línia,  výborná štruktúra srsti, svetlejšie pálenie, veľmi dobrá mechanika pohybu, chrbát by mohol byť o čosi pevnejší, pekná robustná hlava, voľnejšia koža na krku

Trieda šteniat – suka 

BRAZZIL Slzy Katharu – CMKU/BC/4915/12 – veľmi nádejná 1

nar. , chov. Aleš Hruška, maj. Róbert Solčík

5 mesačná suka, výborný formát, konštitúcia primeraná veku, nožnicový skus, tmavé oko, pekne modelovaná charakteristická hlava, tmavé oko, výborná mechanika pohybu

Trieda dorastu – suka 

CEDRA z Babanovho vrśka – SPKP 1828 – veľmi nádejná 1

nar. 18.11.2012 , chov. Viera Mozolová, maj. Viera Mozolová

6 mesačná sučka, ľahšej konštitúcie, výborného formátu, výborne modelovaná hlava, charakteristický výraz, nižšie nasadené ucho , výborná chrbtová línia, mierne plytká spodná línia, výborné úhlenie predných aj zadných končatín, veľmi elegantná , ľahká subtílna sučka

Trieda mladých – suka 

Ame magnanime CATHERINE la Grande – SPKP 1811 – veľmi dobrá 1

nar.2.4.2012 , chov. Iva Kužmová, maj. Stanislav Krupa

13 mesačná suka, mierne dlhší telesný rámec, výborná konštitúcia, korektne modelovaná hlava , nižšie nasadené ucho, tmavé oko, voľnejší chrbát, veľmi dobré zauhlenie predných aj zadných končatín, výborná štruktúra srsti, ?miernejšie pálenie?

Trieda stredná – suka 

BESSIE z Babanovho vŕška – SPKP 1805 – veľmi dobrá 1

nar. 30.11.2011 , chov. Viera Mozolová , maj. Vladimír Šutka

18 mesačná suka, výborná konštitúcia a formát, veľmi dobre modelovaná hlava, paralelná línia temena a nosa, voľnejší chrbát, veľmi dobré zauhlenie predných končatín, korektné zauhlenie zadných končatín, výborná štruktúra srsti, svetlejšie pálenie, svetlé oko

BRIANA z Babanovho vrška – SPKP 18 – veľmi dobrá 2

nar.30.11.2011 , chov. Viera Mozolová , maj. Viera Mozolová

1,5 ročná suka, jemnejšia konštitúcia, jemnejšia hlava, pekné oko, nožnicový skus, paralelná línia temena a nosa, voľnejší chrbát, krátke ustupujúce kríže, strmé úhlenie predných končatín, korektné úhlenie zadných končatín, svetlejšie oko

Trieda otvorená – suka

CATI L´Ami Noir – SPKP 1758 – výborná 1, CAC

nar.17.10.2009, chov. Dagmar Černá , maj. Katarína Goldírová

3,5 ročná suka výbornej konštitúcie a formátu, výborná hlava, veľmi typický charakteristický výraz, výborná línia-  paralená- temeno – nos, mierne svetlejšie oko, správne uložené, korektne nasadené a nesené ucho, mierne voľnejší chrbát, výborná štruktúra srsti, pekná línia hlavy, veľmi pekná línia chrbta s mierne zrazenými krížami, vynikajúci pohyb, výborné úhlenie predných aj zadných končatín, zodpovedajúca farba

Trieda šampiónov – suka 

HEART KLARA z Lhotecké línie – SPKP 1796 –výborná 1, CAC, KV suka, BOB,

Najlepší harlekýn – víťaz 4. Grétkinho memoriálu

nar.20.12.2010 , chov. Jana Šimáková, maj. Hella Kratochvílová

2,5 ročná suka, výborného typu, telesnej konštitúcie a formátu, veľmi pekne modelovaná hlava, tmavé oko, mierne zaoblené temeno, výborná vrchná línia, nožnicový skus, výborné úhlenie predných aj zadných končatín, výborná štruktúra srsti farby harlekýn, svetlejši pálenie, vynikajúca mechanika pohybu, chvost celkovo vysoko nasadený ladí s líniou chrbta, výborné celkové predvedenie

 

 

 

 

Viac fotiek nájdete aj tu : http://zivysen.rajce.idnes.cz/KV_Zalesie_30.5.2013/