OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zdravie

V tejto sekcii nájdete dôležité informácie o diagnostike a stupňoch DBK, o chrupe a anatómii beaucerona


Dysplázia bedrových kĺbov

Diagnostika DBK

 Diagnostikuje sa pomocou RTG snímku. Snímok musí byť kvalitný a označený tak, aby nemohol byť zamenený. Snímok sa zasiela veterinárnemu lekárovi, ktorý vyhodnocuje snímky v rámci SR.

A stupeň znamená, že pes je bez dysplázie

B stupeň je prechodný a znamená, že pes nemá dyspláziu, ale jeho kĺb ešte vykazuje malé zmeny

C stupeň znamená slabú dyspláziu

D stupeň stredná dysplázia 

E stupeň silná dysplázia

RTG snímok DBK

 Pes leží na chrbte s natiahnutými panvovými a hrudníkovými končatinami tak, aby telo psa tvorilo os. Panvové končatiny sa ťahajú rovnobežne smerom dozadu.

Pri RTG DBK je pes v narkóze, aby bolo zabezpečené dostatočné uvoľnenie svalov na končatinách. Na snímku musí byť vidieť celú panvu, krížovú kosť, stehnové kosti spolu s kolennými kĺbmi.

Vyhodnocovanie

HD = Hip dysplasia

Podľa RTG snímkov možno DBK zistiť vo veku 12 mesiacov veku psa, ale niekedy sa prejaví až v 18tich mesiacoch. Hodnotí sa tvar kĺbovej jamky, hlavice kĺbu, vek zvieraťa, Norberg- olsonov uhol. Výsledný stupeň rozvoja DBK sa stanoví predovšetkým podľa Norbergovho uhla v stupňoch.

Výsledok (nález)

Označuje sa číslami 0-4 a písmenami A-E. Je pre každú končatinu zvlášť.

Nález:

 

 

 

 

 

 

Norb.uhol

Bez nálezu(HD frei)

 

 

 

105 stupňov a viac

 

1

 

Hraničný (Übergangsform)

 

B

 

105 stupňov

 

2

 

Ľahký (Leichte HD)

 

C

 

105-100 stupňov

 

3

 

Stredný (Mittlere HD)

 

D

 

100-90 stupňov

 

4

 

Ťažký (Schwere HD)

 

E

 

pod 90 stupňov

 

 
Zoznam veterinárnych lekárov: TU

 

CHRUP PSA
 
 
ZHRYZ PSA
 

ANATÓMIA